Europese projecten

De werking

In 2013-2014 deed onze school mee aan een Comeniusproject: GEEP (Green European Eco Project).  Vijfentwintig leerlingen engageerden zich om rond 10 ecologische thema’s te werken.  Tot eind 2014 stonden in totaal 6 ontmoetingen centraal tussen de deelnemende landen: Cyprus, Hongarije, Duitsland, Estland, Polen, Portugal, Spanje, Turkije en België.

In 2014-2015 was er het e-twinning project: "Feed the 9.000.000.000"

In 2015-2016 proberen we opnieuw een Europees project op starten met als invalshoeken STEM, evalueren en moderne didactiek (duurzaam leren).