top of page

eerste jaar

Lessentabel eerste jaar

Tijdens het klasuur werk je samen met je klasgenoten aan je manier van leren en helpen we je verder met je planning. 

Er is ook aandacht voor sociale vaardigheden en groepsbevorderende activiteiten.

keuze Latijn

keuze STEM

keuze talenten

Je wil met de vier studierichtingen kennismaken om zo een bewuste keuze te kunnen maken in het tweede jaar. Je proeft ongeveer acht weken van elke studierichting gedurende twee lesuur per week.
Op die manier kan je je eigen interesses en talenten ontdekken.

eerste jaar

keuze Latijn

In Latijn maak je kennis met de leefwereld van de Romeinen en de Latijnse taal.
Aan de hand van Latijnse woordenschat, taalstudie en Latijnse verhalen ontdek je een ander taalsysteem dan het onze: klassen, verbuigingen en naamvallen zullen niet langer als Chinees in de oren klinken.

voor mij?

Je bent een ware speurneus en je zoekt graag in zinnen.

Je hebt interesse in taal, cultuur en geschiedenis?


Je hebt tijd én zin voor een extra uitdaging.

Je bezit flink wat discipline en doorzettingsvermogen.

Latijn1

keuze STEM-wetenschappen

STEM wil jongeren in de eerste plaats de relevantie van wetenschappen voor het oplossen van problemen in de wereld aantonen. Via realistische problemen zoals verkeerslichten regelen, robot programmeren, ontziltingsmachines, het optimatileren van windmolens...komen de vier aspecten van STEM aan bod.

voor mij?

Je bent een onderzoeker.

Je wilt leren programmeren.

 

Je hebt veel doorzettingsvermogen.

Je houdt van wetenschappen.

STEM1

keuze talent

In deze keuze maak je kennis met

talent economie en organisatie

talent maatschappij en welzijn

talent taal en cultuur

talent STEM

Je proeft ongeveer acht weken van elk talent!

In het talent economie vinden we ondernemerschap belangrijk.
Je leert er via kleine projecten verantwoordelijkheid dragen. Op die manier vergroten we het economisch denken. Daarnaast is er ruimte voor actualiteit en de impact ervan in de maatschappij.

In taal en cultuur wordt ruimte gemaakt voor het belevingsaspect van taal. Het uur heeft een projectmatige aanpak en nodigt regelmatig externe sprekers uit. Zo ontdekken we de doventaal en bekijken we hoe blinden kunnen lezen. Muziek, theater, literatuur, poëzie, Zuid-Afrikaans...het komt allemaal aan bod.

Ben je geïnteresseerd in mensen? Hou je ervan om mensen te observeren en
vraag je je wel eens af waarom mensen doen wat ze doen? Wil je ontdekken
wie je bent en wie je wil zijn in relatie tot de ander? Dan is het talent Maat
schappij en Welzijn iets voor jou. Hier staat het functioneren van de mens in
de samenleving centraal. We begeven ons op het terrein van de humane we
tenschappen. De focus ligt op de mens in al zijn facetten. In de lessen komen
thema’s als voeding, gezondheid, opvoeding, wetenschap en psychologie aan
bod.

In talent STEM maak je kennis met de wereld van de wetenschap. Je leert problemen analyseren en zoekt er een praktische oplossing voor. je ontwerpt toestellen en past daarbij wetenschappen, techniek en wiskunde toe.

economie1
bottom of page