top of page

eerste graad

De eerste graad is verkennend. De leerlingen leren er hun talenten en interesses kennen zodat ze na het tweede jaar een goede studiekeuze kunnen maken. 

tweede graad

Het accent van de tweede graad ligt op het verdiepen van de leerstof. 
Na het vierde jaar hebben leerlingen basiscompetenties verworven in hun studiekeuze.

derde graad

De leerlingen worden voorbereid op het hoger onderwijs. Ze werken aan hun studeervaardigheden en verdiepen de leerstof tot op een niveau dat men kan starten met een academische of professionele bachelor.

bottom of page